^^^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6
Get Adobe Flash player

O naší školce - MŠ Vatín

Mateřská škola Vatín je samostatný právní subjekt. Budova je postavena uprostřed obce a je obklopena rozlehlou zahradou. Pro děti je zde vytvořeno pískoviště, průlezky, houpačky, házecí stěna a zahradní domeček s hracími a sportovními potřebami. V roce 2019 bude nová enviromentální zahrada s hravými prvky pro děti. Celá zahrada Mateřské školky je oplocena, pro děti bezpečná, pejsky a kočičky máme rád, ale na zahradu nám chodit nesmí. V mateřské škole si děti hrají v prostorné a dobře osvětlené třídě.

Různé prostorové uspořádání (pracovní stoleček na kreslení, lepení, stříhání, kuchyňka na přípravu dobrot pro kamarády, pokojíček, kadeřnictví, garáže pro různá auta, kostky, ZOO, salaš, farma, skříňky s hračkami), vyhovují skupinovým i individuálním činnostem pro 25 dětí. Nová umývárna, šatna a WC dětí je vybaveno funkčně a pro potřeby dětí.

Naše školní kuchyně je vybavena podle norem EU a vaří v ní šikovná paní kuchařka. Stravování vychází z rodinných zvyklostí, podle zásad racionální výživy dětí. Po celý den je v mateřské škole zajištěn pitný režim. Děti si samy volí množství jídla a dostatek času na stolování. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

O děti v mateřské škole pečují a zároveň děti vzdělávají 2 kvalifikované pedagogické pracovnice podle školního vzdělávacího plánu, který je rozpracován do týdenních tématických bloků a podle ročního období. Vzdělávací plán je přístupný rodičům v Mateřské školce. Pedagog působí v Mateřské školce jako ten, kdo příznivě ovlivňuje prožívání, poznatky dítěte a jeho aktivitu. Každé dítě dostatečně stimuluje v jeho rozvoji, citlivě podněcuje jeho chuť k vědění a pozitivně je motivuje k dalšímu překonávání překážek. Je průvodcem dítěte na jeho cestě. Iniciuje vhodné činnosti, připravuje prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Respektuje individualitu dítěte, všímá si více jejich reakcí a doceňuje požitek, který dítěti jakákoliv činnost přináší.