^^^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6
Get Adobe Flash player

Provoz MŠ Vatín a režim dne

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí a je otevřena denně od 6:30 hod. do 15:30 hod.

Orientační režim dne:

6:30 - 8:45  hod.  volné hry a individuální činnost dětí, výchovná činnost uč.

8:45 - 9:00  hod.  společná chvilka, přirozený pohyb dětí nebo hud. poh. hra

9:00 - 9:20  hod.  svačina

9:20 - 9:45  hod.  pokračoní individuální činnosti dětí, vých. - vzděl. čin. uč.

9:45 -11:25 hod.  pobyt venku

11:30 -12:35 hod.  oběd, příprava na odpočinek

12:30 -14:15 hod.  individuální odpočinek dětí

14:15 -15:30 hod.  svačina, volné hry a individuální činnost dětí

Režim dne i výchovné činnosti jsou zařazovány a upravovány podle momentální potřeby a zájmu dětí, dle ročního období a různých akcí MŠ Vatín.

Školné:

  • Od 1. 9. 2013 je stanoveno měsíční školné na jedno dítě 200 Kč.
  • Děti předškolní a děti s odloženou škol. docházkou platí 0 Kč.

Stravné:

  • Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny, oběd) je celkem 35 Kč pro děti 3-6let a 37Kč pro děti od 7 let..
  • Děti nahlašujte den předem do 14:00 hod. nejlépe p. kuchařce, tel.: 725 440 305
  • Děti odhlašujte podle Vaší potřeby, 1.den nemoci máte nárok na oběd do vlastních nádob, přijďte prosím v 11:30 hod., potom bude oběd rozdělen přítomným dětem.

Platby lze provést převodem z účtu.